Z-aim Grand, Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, h Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, h Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim, Grand Wildlife, saltsten, viltsten, mineralsten, älg, hjort, rådjur, tiamin, B1, avmagringssjuka, viltvård, slickblock, Z-aim Grand Wildlife saltsten Mineral/vitamin 5KG Z-aim Grand Wildlife saltsten Mineral/vitamin 5KG Z-aim Grand Wildlife saltsten Mineral/vitamin 5KG Z-aim Grand Wildlife saltsten Mineral/vitamin 5KG

Z-aim Grand Wildlife saltsten Mineral/vitamin 5KG

Artikelnummer: 802429

99 kr
  Köp
Antal
Finns i lager
I lager
.
I lager

När du handlar från oss på Z-aim Hunting AB Org nummer 556794-3765 gäller följande retur/ångerrätt!

 • 30 dagars öppetköp/ångerrätt istället för lagstadgade 14 dagar!

 

  

Vid beställning av ett flertal kontakta oss via order@z-aim.com, blir billigare frakt på halv eller helpall!

Z-aim Grand Wildlife slickblock består av salt, mineraler och vitaminer i en sammansättning som i samspel främjar djurets förmåga att tillgodogöra sig mineraler och födoämnen för att höja hälsostatusen och förbättra tillväxt och kvalitet på horn och klövar med mycket mera! Läs hela texten förstår du sammanhanget och skillnaden mot vanliga saltstenar och mineralstenar. 

Passar till allt idisslande vilt och tamboskap. Och smaken är ytterst attraktiv, brukar bli rena huggsexan!

Saltstenen innehåller massor med viktiga ämnen och även den livsviktiga B-vitaminen Tiamin som det skrivits mycket om på slutet! Brist av B1 hos djur har tillexempel börjat anses vara orsaken till avmagringssjukan hos älg som ofta leder till att de dör. Förutom älg har det även börjat yttras att minskningen av sjöfågel och död bland laxyngel, problem för torsk också kan bero på tiaminbrist. Utan tillräckliga mängder tiamin uppstår helt enkelt allvarliga problem med kroppens förmåga till upptag av födoämnen ur den mat de äter vilket i värsta fall leder till döden. 

Vilts foderintag sker ofta i miljöer som är brukade under lång tid och studier och data visar att innehållet av vissa mineraler, vitaminer och spårämnen ofta är för lågt. En komplettering gynnar därför viltet positivt. Svenska marker håller dessutom naturligt låga värden.

Att komplettera med Grand Wildlife kan ge flera fördelar! 

 • Bättre allmänstatus på alla djur.
 • Ökad matsmältningsförmåga och mjölkproduktion.
 • Förbättrad födelsestatus.
 • Bättre immunförsvar och lägre sjukdomsrisk.
 • Ökad kroppsvikt/tillväxt.
 • Nyckel mineraler och vitaminer för tillväxt av ben, horn, klöv, hov.
 • Lämpligt att använda till alla idisslare och boskap.

En högre mängd mineraler inlagrat i skelettet är positivt, till exempel tas det mesta av byggmaterialet under hornutvecklingen direkt från skelettet som skulderblad med mera. Om skelettet har ett lågt innehåll av nödvändiga mineraler så tar förrådet snabbt slut och efter det utvecklas hornen enbart från mineraler som kommer direkt från den föda som djuret för tillfället äter. Ett djur med tillräckligt högt intag och upptag av mineraler, viktiga vitaminer etc. ges alltså bättre förutsättning till att bygga upp sina horn.

Vitaminer i Grand Wildlife slickblock:

 • A-vitamin: Tillväxt, antioxidant, saliv, epitelproduktion, ögon

Retinol behövs för att syn, hud och slemhinnor ska fungera normalt. A-vitamin har en grundläggande betydelse för utveckling, tillväxt och differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten, för att fostret ska utvecklas normalt och få en fullgod syn.

 • B7 Biotin: Hår, klöv, hornutveckling och kvalitet.

Precis som andra B-vitaminer hjälper biotin kroppen att bryta ned kolhydrater, fett och proteiner vid energiproduktionen. Det bidrar också till att upprätthålla hälsosam hud, hår och nervsystemets funktion samt är ett mycket viktigt ämne för utveckling/uppbyggnad av horn och klövar.

 • B1 Tiamin: Energi, matsmältning, nervsystem, aptit.

Tiamin är ett viktigt näringsämne som alla vävnader i kroppen behöver för att fungera korrekt. Tiamin var den första B-vitamin som forskare upptäckte, därav namnet B1. Liksom andra B-vitaminer är tiamin vattenlösligt och viktig för kroppen för att den skall kunna omvandla mat till energi. Brist på tiamin kan leda till undernäring och även döden. Brist på vitamin B1 antas vara orsaken till avmagringssjuka hos älg, död av sjöfågel samt laxyngel och i nuläget troligt också för torsk i svenska vatten.

 • D3ögon, biotillgänglighet, hornutveckling, benutveckling, klövar vävnadsutveckling.

D-vitamin är ett mycket viktigt näringsämne eftersom det är inblandat i 100-tals kroppsfunktioner. D-vitamin är en steroidvitamin, en grupp fettlösliga prohormoner som hjälper till att upprätthålla balansen av kalcium i kroppen, viktigt för normal tillväxt och till samspel av mineralisering av ben och tänder. Omfattande och pågående forskning om D-vitamin har också visat nya roller för detta vitamin i modulering av celltillväxt, neuromuskulära och immunfunktioner.

Mineraler i Z-aim Grand WildLife

Manganese Oxide: Manganoxid: Ben, vävnad, reproduktion och hormoner. Mineralen har i studier på hjort visat sig att spela en stor roll för styrka och flexibilitet hos horn och ben, ett lågt värde ger sköra horn som tål mindre. Bland mineralerna som kan påverka de mekaniska egenskaperna hos horn och ben tycks ämnet ha en oproportionerligt stor betydelse med tanke på dess lilla innehåll i den totala uppbyggnaden! Ett starkt skelett är av också av hög betydelse under hjortdjurens brunst, djur med låga värden efter hornutvecklingen kan få en försvagad benstomme.

Zinc: hov- och hårkvalitet, cirkulationssystem, tillväxt ungdjur, reproduktion En tillräckligt hög nivå av Zinc har i studier på vitsvanshjort i hägn visat att djuren fick ett bättre immunförsvar och en högre stresstålighet. Effekten var mest påtaglig hos äldre djur.

Järn: Anemi, cellstruktur, andning, tillväxt och utveckling. Järn ingår i hemoglobin och myoglobin och har den livsviktiga funktionen att transportera syret i kroppen. 70 % av järnet finns bundet till hemoglobinet, resterande 30 % återfinns som proteinkomplexet ferritin i bland annat njurar, lever och ryggmärgen. Järnbrist är sällsynt eftersom foder ofta är rikt på järn som räcker för att tillgodose de normala behoven. Undantaget är kalvar som uteslutande diar eller djur som infekterats av parasiter eller lider av en sjukdom som leder till kroniska blodförluster. Brist på järn kan leda till anemi, håglöshet, sänkt foderintag och minskad tillväxt. Bleka slemhinnor kan användas som indikation på järnbrist. Vid brist på järn uppmärksammas detta oftast genom att djuret får försämrat utnyttjande av koppar och uppvisar då symptomen för kopparbrist.

Koppar: Pigmentering, hårkvalitet, andning, benbildning, utveckling av bindväv. Är bland annat en komponent i de röda blodkropparna vars uppgift är att transportera syre och koldioxid. Brist på koppar ger ett försämrat upptag av järn från tunntarmen samt försämrad mobilisering av järn från vävnader vilket leder till en minskad syntes av hemoglobin och därför försämrad syretillförsel till celler och vävnader. Koppar spelar också en viktig roll i olika enzymsystem samt är även nödvändigt för normal pigmentering av pälsen.

Jod (Iodine): viktigt för avkomman och fostrets utveckling, klöv, hornutveckling ingår i sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin vilka är nödvändiga för tillväxt och utveckling. Jodbrist kan orsaka hypotyreos vilket i sin tur kan leda till struma. God tillgång på jod sänker omsättningen av selen vilket gör jod till ett bra hjälpmedel att hålla selennivån. Kalvar som föds med brist riskerar att få Weak calf syndrome, WCS, de är fullt utvecklade men inte vid normal vigör. Symptomen vid jodbrist förutom förstorad sköldkörtel kan vara sena aborter, hårlösa kalvar, sänkt fruktsamhet, kvarbliven efterbörd, ökad infektionskänslighet. Riskerna för jodbrist ökar om fodergivan innehåller en hög andel baljväxter eftersom dessa kan innehålla höga halter av goitrogener som konkurrerar om upptaget av jod.

Kobolt: Blodproduktion, kroppsutveckling, mjölkutbyte, hår, hovutveckling Vommens mikroorganismer behöver kobolt för tillverkning av tillexempel vitamin B12! Vid brist magrar djuren snabbt av och tecken på undernäring uppstår. Detta kan förklaras med att ämnesomsättningen av propionsyra är beroende vitamin B12. Koboltbrist kan urskiljas genom minskad aptit, lägre tillväxt och en lägre koncentration av vitamin B12 i blodet (plasma) och levern. Kobolt finns lagrat i en ytterst liten mängd i kroppen och det är vanligt att man istället använder vitamin B12 i plasma och lever som en indikator för koboltnivån hos idisslare.

Selen (Selenium): viktigt för fostrets utveckling, hår, hov, hornutveckling, reproduktion, tillväxt, muskelutveckling, immunsystem, antioxidant. Svenska marker är fattiga på selen, fördelningen av selen väldigt ojämn över världen. Länder som Sverige, Finland och flera andra nordeuropeiska länder har brist på selen i marken. Bästa lösning är att tillsätta selen i djurens foder, vilket vi gör till boskap i Sverige, många människor använder också selen som kosttillskott. Selen är en av sju allmänt erkända mikromineraler som behövs i dieten hos djur. I dag vet vi att selen finns i alla våra celler och är kritiskt för ett flertal kroppsfunktioner, däribland cellernas energiproduktion – inklusive i muskelcellerna och inte minst hjärtats celler som kräver mycket energi. En låg nivå av selen kan ge upphov till en rad allvarliga problem hos kalvar samt vuxna. Selen och vitamin E samverkar och är viktiga för varandra.

Magnesium (Mg): Acidos, förstoppning, förgiftning, karminativ, antacida, konstruktiv diarré, tarmflora. Ämnet har flera viktiga metaboliska funktioner vid produktion och transport av energi. Det är också viktigt för sammandragning och avslappning av muskler. Magnesium är involverat i syntesen av protein, och det hjälper till att aktivera vissa enzymer. För djur är det viktigt i metabolismen av kolhydrater, lipider (fetter) och protein. Används även för nervaktivitet och muskelsammandragning.

DCP Phosporus ( Fosfor)  Benutveckling, hornutveckling, klövar, muskelutveckling, syra-basbalans, hypofosfatemi mjölkutbyte, hypofosfatami.  Mineraler i en foderblandning arbetar tillsammans som ekrar på ett hjul. Om en eker är trasig så wobblar däcket. Ett bra exempel är hur kalcium och fosfor interagerar. Innan något kalcium kan förvandlas till horn eller ben måste tillräckligt med fosfor finnas närvarande och innan dessa två kan interagera måste tillräckligt med VITAMIN D finnas i djurets kost. Det finns många "viltmineraler" på marknaden som har en hög nivå av salt och kanske en betydande nivå av kalcium men sedan en låg eller praktiskt taget ingen fosfor eller andra viktiga mineraler, spormineraler eller vitaminer. Kalcium och salt är mycket billigt medan PHOSPHORUS och andra viktiga mineraler, kelaterade spårmineraler och vitaminer är de dyraste elementen i en produkt.

Svavel (Sulphur) Svavel är en viktig beståndsdel i proteiner, aminosyror, enzymer, vitaminer och andra biomolekyler. Det mesta av svavlet i djurkroppen finns i proteiner innehållande aminosyrorna cystin, cystein och metionin. Svavel finns också i hormonet insulin och den viktiga metaboliten coenzym A. Även brosk, skelettben, senor och blodkärlens väggar innehåller svavel. Tillsats av svavel har en god effekt på upptag av näringsämnena hos idisslare, särskilt för matsmältningens absorption av växttråd och upptag av kväve. Svavel behövs för syntesen av vissa aminosyror, vitaminer och vissa enzymer så att våmmens mikroorganismer kan utnyttja natriumsulfat och metionin. Våmmen mikrober kan bättre bryta ner kosten proteiner till ammoniak och sulfider eller använda kosten urea och sulfat för att syntetisera mikrobiella proteiner. Svavel kan även främja tillväxten av ciliater i vommen hos idisslare, aktivt delta i protein och fettmetabolism och oxiderings processer, och delta i avgiftning av skadliga fenolföreningar till formuläret bensen svavelsyra, främja syntesen av svavelhaltiga aminosyror och öka kroppens motståndskraft.

Stearinsyra (Stearic Acid): Bindmedel och energikälla. 

Stearinsyra är en mättad fettsyra med en kedja av 18 kolatomer, och är efter Palmitinsyra den mest vanligt förekommande i naturen. Den finns vanligen i störst mängd i animaliska produkter, men finns även i mindre mängd i vegetabiliska, med undantag för kokossmör och sheasmör där syran är mycket prominent, med ett stearinsyrainnehåll mellan 28 – 45 %. En studie av stearinsyra på människor visade att stearinsyra bland annat var mindre trolig att förena sig till kolesterolestrar, och i andra epidemiologiska och kliniska studier förknippades syran med minskat LDL kolesterol jämfört med andra mättade fetter. Detta kan tyda på att stearinsyra är nyttigare än andra mättade fetter.

Kalciumkarbonat (Calcium): Hypokalcemi, benutveckling, mjölkutbyte, immunsystem. Kolsyrad kalk är vanligt i naturen ett mycket och förekommer som aragonit, kalkspat, kalksten, krita och marmor, samt i märgel, dolomit mm. Kalk är en viktig beståndsdel i hornen.

Sodium chloride (Salt) Syra- och vätskebalans, matsmältning. Benämns Natriumklorid och är det kemiska namnet på salt. Natrium är en elektrolyt som reglerar mängden vatten i kroppen. Natrium spelar också en roll i nervimpulser och muskelsammandragningar. Saltet är också en bra ”lockvara” för hjortdjur.

Z-aim Grand Wildlife Slickblock har ett betydligt högre saltinnehåll än Grand Wildlife PREMIX och är mer inriktat som åretrunt komplement mot älg och hjort! Vissa djur som rådjur, vildsvin etc varken gillar eller skall få i sig någon större mängd av salt. Så till stödutfodring av rådjur, hjort och vildsvin väljer du istället PREMIX som blandas direkt i fodret, strös på höbal etc och innehåller mycket mindre salt men ett ännu högre antal andra främjande ämnen. 

Historien varför vi gjort Z-aim Grand Wildlife slickblock & PREMIX är enkel. Under ett antal år testade vi själva att boosta intaget av mineraler och vitaminer till rådjur under utfodring och konstaterade att tillexempel hornutvecklingen kraftigt förbättrades! En bock vi sköt när han var inne på sin fjärde uppsättning horn kom upp i hela 155 poäng. Denna bock och hans bror följde vi under alla år till han fälldes. Samtidigt såg vi att andra bockar som regelbundet gick på stödutfodring påvisade en betydligt högre tillväxt av hornen och att många av bockkiden redan första hösten fick sex taggar. Hos de getter som gick på utfodringen upplevde vi att de fick synbart bättre status samt oftare 3 kid och att de var väldigt livskraftiga. Vi noterade även att grävlingar var mycket intresserade av dessa blandningar när de klev upp ur på våren, speciellt vissa individer som vi tror var honor! Antagligen kände de också av att det var bra för dem och kanske deras mjölkproduktion. Slutresultatet Grand Wildlife är framtaget professionellt för att balansera alla ingredienser i rätt doser. Doserna är dessutom beräknade mot vad markerna innehåller i Sverige genom resultat i olika studier samt data tillgänglig hos tillverkaren över olika länders marks mineralinnehåll.

Påtalas bör att vår studie inte på något sätt är vetenskaplig utan enbart baseras på vad vi själva upplevde och noterade. Bookmark and Share


Skriv recension

Produkter
Övrigt