Spel/Galge/Krok

Slakturustning innefattar bra viltspel, galgar och köttkrokar. Viltkroppar är tunga att hantera och ergonomi och säkerhet vid lyft och hantering under slakt är viktigt. Med ett starkt spel lyfter du enkelt viltkroppen samtidigt som den hänger säkert på galge eller köttkrok. Bra slaktutrustning gör hanteringen av viltet efter skottet mycket roligare samt ger dig högre kvalitet och upplevelse när du sitter vid bordet. Inget är så gott som riktigt mört och fint viltkött som man har hanterat själv fråm skott till tallrik. 

Produkter
Övrigt