Lo

Vi säljer flera olika lockmedel för lodjur. Vissa av dem är effektiva endast på lodjur medan andra även lockar fler arter. Oavsett vilket du väljer så ökar dina chanser att lyckas med fällfångsten eller fotograferingen med åtelkamera. Medlen är utvecklade i USA av trappers och innehåller väl beprövade ingredienser i blandningar som visat sig effektiva för fångst av lodjur. Vissa av dessa medel är tillverkade av körtlar, sekret och urin från lodjur. Andra innehåller attraktiva doftämnen från växter etc. Oavsett vilket du väljer så ökar du dina chanser, fortfarande är givetvis rätt placering av fällan samt kunskap om fångst med fälla ytterst viktigt. Lodjuret är vintertid ofta enklare att locka med lockmedel utan kött än med kött. Ett lodjur som är i gott hull finner oftast inget intresse i frusna eller inte färska kadaver. Som alla kattdjur är de starkt revirmarkerande, följer du ett spår eller är uppmärksam på till exempel hör av gamla lador, döda trädstammar etc så kan du ofta finna deras markeringar både visuellt samt med ditt luktsinne.

Produkter
Övrigt