Sliputrustning

Vassa kniv i slakteriet är din viktigaste tillgång för att lyckas bra. Vi har några bra modeller för att underhålla och slipa knivens egg både i slakteriet och i fält.

Produkter
Övrigt