Mård

Effektiva ockmedel som på långt håll lockar mård att gå till din fälla samt effektiva beten som lockar in mården i fällan. En stor fördel med denna typ av lockmedel är att doften som de sätter i fällan finns kvar under lång tid. När man enbart betar med någon form av kött från hare, tjäder, bäver etc äts dessa ofta snabbt upp av råttor och all doft är borta. Lockmedlen har fördelen att de går inte att äta upp och dess lukt känns på långt håll och forsätter sitt arbete att kalla mården till järnet långt efter det att ett vanligt bete försvunnit. Våra doftmedel är utvecklade av trappers i USA, jägare som verkligen ställer krav på resultatet av sin fångst med fälla. Vill du effektivisera och förenkla din fällfångst av mård är dessa medel effektiva.

Produkter
Övrigt