Kniv-Såg-Yxa-Multiverktyg

En jaktutrustning är inte komplett utan att den innehåller kniv och yxa. Verktygen har varit våra viktigaste tillgångar under hundratals år och är det ännu idag. Jaktkniven är en grundförutsättning för att hantera fällt vilt och mycket mera. Yxan ger dig nästan obegränsade möjligheter och är verktyget som kanske räddar livet om något oförutsett händer ute i vildmarken.

En kniv eller yxa är aldrig bättre än vad den är vass vilket gör att du också hittar slipverktyg under denna kategori, från fickformatet ute i fällt till effektivt snabbstål i slakteriet. Diamant, carbidstål eller traditionell sandsten.  

 

Produkter
Övrigt