FOXPRO Fury Begagnad, i bra skick! FOXPRO Fury Begagnad, i bra skick! FOXPRO Fury Begagnad, i bra skick! FOXPRO Fury Begagnad, i bra skick!

FOXPRO Fury Begagnad, i bra skick!

Artikelnummer: 189964

Roligare än så här blir det inte att locka vilt!

Begagnad FOXPRO Fury, i bra skick! 3 måndaders garanti.

Uppdaterad ljudlista

Levereras med 100 st. förprogrammerade av oss noga utvalda ljud som spelas upp med ypperlig kvalitet. Ljuden är naturliga autentiska inspelningar av djurläten. Vi levererar Fox Pro Fury med läten anpassade för svensk fauna. Fusion är packad med lockläten av älg, vildsvin, björn, lo, varg, räv, korp, kråka, kanadagås, hare, hackspett, kanin, mus etc. Ett rikligt utbud av läten riktade mot lock av räv med hare, kanin, hackspett, möss, rävhonans läte i brunsten samt ett flertal andra fågel och lockpipsläten gör Fusion otroligt effektiv. Speldosan kan laddas med ända upp till 1000 läten, samt även via dator programmeras att spela en egen serie med ljud, med pauser, skiftningar i volym, växlingar mellan olika ljud.

Det klara ljudet i kombination med det breda utbytet av ljud gör att nästan allt vilt i Sverige går att locka med Fusion speldosa. Fjärrkontrollen, med bra räckvidd och funktioner gör att du från långt avstånd kan sköta alla funktioner som ljudstyrka, vilket ljud som spelas etc. Dosan placeras lämpligen på ca 50 meters avstånd från dig själv.

Drivs av 8 st. AA batterier i speldosan samt 3 st. AA i fjärrkontrollen. Vi rekommenderar att du köper våra Z-aim Bear Claw Litium Batterier som ger mycket lång drifttid!Under våra egna tester att locka räv har resultatet varit otroligt bra. En riktig måste ha pryl! Enheten är mycket lätt att använda och som det flesta lär du märka att lock är effektivt och roligt.

Observera dock att lockjakt med elektronisk lockdosa inte alltid är lagligt vid jakt i Sverige.

 

Du kan själv läsa i jaktförordningen samt artskyddsförordningen vad som gäller angående olika arter. Observera dock att enligt Naturvårdsverket senaste uttalande är även de arter som inte räknas upp att falla under förbudet i lagtexten också förbjudna att locka med elektronisk lockdosa. Vi vill inte att du som kund råkar göra samma tolkning som Naturvårdsverket själva gjorde i sin egen tidigare tolkning av lagtexten och gav klartecken för användande av elektronisk lockdosa till jakt på räv, mård och grävling.

Utdrag från jaktförordningen: paragraf 10:

 

Vid jakt får endast sådana vapen och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver.

I fråga om vilda fåglar, björn, varg, lo, utter, bäver, valar och fladdermöss samt ifråga om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 grader nordlig bredd.

Bland förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande som anges i bilaga 5 enligt jaktförordningen finns bl. a bandspelare.Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »

Roligare än så här blir det inte att locka vilt!

Begagnad FOXPRO Fury, i bra skick! 3 måndaders garanti.

Uppdaterad ljudlista

Levereras med 100 st. förprogrammerade av oss noga utvalda ljud som spelas upp med ypperlig kvalitet. Ljuden är naturliga autentiska inspelningar av djurläten. Vi levererar Fox Pro Fury med läten anpassade för svensk fauna. Fusion är packad med lockläten av älg, vildsvin, björn, lo, varg, räv, korp, kråka, kanadagås, hare, hackspett, kanin, mus etc. Ett rikligt utbud av läten riktade mot lock av räv med hare, kanin, hackspett, möss, rävhonans läte i brunsten samt ett flertal andra fågel och lockpipsläten gör Fusion otroligt effektiv. Speldosan kan laddas med ända upp till 1000 läten, samt även via dator programmeras att spela en egen serie med ljud, med pauser, skiftningar i volym, växlingar mellan olika ljud.

Det klara ljudet i kombination med det breda utbytet av ljud gör att nästan allt vilt i Sverige går att locka med Fusion speldosa. Fjärrkontrollen, med bra räckvidd och funktioner gör att du från långt avstånd kan sköta alla funktioner som ljudstyrka, vilket ljud som spelas etc. Dosan placeras lämpligen på ca 50 meters avstånd från dig själv.

Drivs av 8 st. AA batterier i speldosan samt 3 st. AA i fjärrkontrollen. Vi rekommenderar att du köper våra Z-aim Bear Claw Litium Batterier som ger mycket lång drifttid!Under våra egna tester att locka räv har resultatet varit otroligt bra. En riktig måste ha pryl! Enheten är mycket lätt att använda och som det flesta lär du märka att lock är effektivt och roligt.

Observera dock att lockjakt med elektronisk lockdosa inte alltid är lagligt vid jakt i Sverige.

 

Du kan själv läsa i jaktförordningen samt artskyddsförordningen vad som gäller angående olika arter. Observera dock att enligt Naturvårdsverket senaste uttalande är även de arter som inte räknas upp att falla under förbudet i lagtexten också förbjudna att locka med elektronisk lockdosa. Vi vill inte att du som kund råkar göra samma tolkning som Naturvårdsverket själva gjorde i sin egen tidigare tolkning av lagtexten och gav klartecken för användande av elektronisk lockdosa till jakt på räv, mård och grävling.

Utdrag från jaktförordningen: paragraf 10:

 

Vid jakt får endast sådana vapen och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver.

I fråga om vilda fåglar, björn, varg, lo, utter, bäver, valar och fladdermöss samt ifråga om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 grader nordlig bredd.

Bland förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande som anges i bilaga 5 enligt jaktförordningen finns bl. a bandspelare.Bookmark and Share


Skriv recension

Produkter
Övrigt