Verktyg- Vapensmed

Wheeler, verktyg för service, underhåll och montering av kikarsikten och tillbehör. Wheeler's verktyg används av vapensmeder och privatpersoner för att utföra korrekta arbeten utan att riskera förstöra skruvar samt för att kunna öppna specialutformade skruvar som är vanligt förekommande. Modell och märkesanpassade skallar är ofta en förutsättning för att öppna ett vapen. I Wheeler verktygssatser återfinner du många specialnycklar. När du skall montera ett kikarsikte spänningsfritt och korrekt så väljer du att använda Wheeler inlodningsverktyg. 

Produkter
Övrigt