Tracker hundpejl

Tracker hundpejl är ett GPS och mobiltelefonbaserat kommunikationssystem för jägare och friluftsmänniskor. Tracker hundpejl består av flera modeller av GPS-sändare (som bärs av hunden), programvara till mobilen och en servertjänst. Med Tracker kan du helt oberoende av avstånd spåra hunden och övriga jägare i realtid samt kommunicera med dina jaktkamrater via programvarans chatt. 

Tracker Supra, Tracker G1000, Tracker G500FI Black Magnum, Tracker G400FI.
Du kan välja mellan flera olika GPS-halsband för att anpassa just din hundpejl efter ditt eget behov och de krav du ställer. Tracker hundpejl finns i ett flertal olika modeller från enkel basmodell till den mest avancerade med 3G uppkoppling.

Tracker Satellitspårning via GPS-system:
Alla Tracker hundpejl utom 400 serien använder sig av både amerikanska GPS-systemet samt det ryska systemet Glonass för att via maximalt antal satelliter nå högsta precision och snabbhet på hundens position.

Tracker Mobil Appar:
För att skapa ett komplett GPS-hundpejl system har Tracker utvecklat flera egna program som applicerats i appar(ett program i din mobiltelefon eller platta). Dessa är anpassade för att fungera mot Android och Apple system. Apparna gör att kartjänst och styrfunktioner integrerats till ett lättanvänt system som kan ge användaren exakt position av hundens och jaktkamraters position samtidigt som alla funktioner kan styras på enklaste möjliga sätt. För att utöka effektiviteten och användarvänligheten ytterligare kan man enkelt sända textmeddelande till sina jaktkamrater direkt via systemets appar.  

Tracker kartor:
Trackers egen karttjänst är baserad på Fastighetskartan och ger dig tydlig information om terrängen samtidigt som du alltid vet vilken mark du befinner dig på via tydliga gränser. Karttjänsten har anpassats noggrant mot systemets alla styrfunktioner för högsta möjliga användarvänlighet. Tracker erbjuder därmed en komplett serie med produkter som utvecklats för nordiska jägares behov och krav av såväl hundpejl som kontroll och säkerhet över vart andra jägare befinner sig.

Tracker Webtracking:
För att erbjuda en smidig lösning för spårning via dator har Tracker också utvecklat en servertjänst. Därmed kan även dator användas hemifrån för spårning av hundpejlen och jaktkamrater.

Tracker SIM-kort
Eftersom många jagar på flera olika marker och ofta med stora avstånd med varierande mobiltäckning för olika operatörers nätverk har det inte alltid varit så lätt att välja rätt SIM-kort för bästa möjliga driftsäkerhet av hundpejl med mobilbaserad sändning. Detta problem har Tracker löst genom att erbjuda ett eget SIM-kort som på ett smart sätt alltid väljer den operatörs nätverk som har bäst täckning där du befinner dig.

Spårning av Vilt
För att även erbjuda spårning av vilt under långa tidsintervaller har Tracker utvecklat sändaren Boazu. Denna enhet arbetar under flera månader i sträck utan att batteriet behöver bytas.

Produkter
Övrigt