Mörningtimer Tenderum bärbar, möra kött, hängmöra, vilt Mörningtimer Tenderum bärbar, möra kött, hängmöra, vilt Mörningtimer Tenderum bärbar, möra kött, hängmöra, vilt Mörningtimer Tenderum bärbar, möra kött, hängmöra, vilt Mörningstimerr med högsta betyg

Tenderum Mörningstimer bärbar

Artikelnummer: Tenderum Mörningstimer bärbar

Mörningstimern hjälper dig att få ett optimalt hängmörat kött, varje gång

Kött behöver hänga för att bli mört och välsmakande, men det kan vara svårt att veta hur länge. Det är lätt att bli osäker för det man minst av allt vill är att köttet skall bli förstört. Med en Mörningstimer har du alltid full kontroll över mörningsprocessen och du kan tryggt hänga ditt kött så länge att det får optimal mörhet och smak. Oavsett hur temperaturen varierar räknar Mörningstimern ut hur långt mörningen har framskridit och beräknar det antal dagar som återstår. Mörningstimern finns i två modeller, en bärbar och en modell för väggmontering.

Den bärbara Mörningstimern hänger du vid djuret som skall hängmöras.

Den mindre bärbara Mörningstimern bär du enkelt med dig för att starta när du hänger upp ett djur för mörning. Den visar kontinuerligt mörningen i procent och det beräknade antalet dagar som återstår tills mörningen är klar.

Vad händer med köttet när det möras?

Mörning av kött är en kemisk process där bindväv och andra proteiner i köttet bryts ned av naturliga enzymer. Nedbrytningen gör att köttet både blir mer lättuggat och att smaken utvecklas (jämför t ex med vin och whiskey som också utvecklas i smak av lagring). Ett kött som inte får hänga tillräckligt länge blir segt och smaklöst.

Hur fungerar Mörningstimern rent tekniskt?

Lite förenklat består en Mörningstimer av en liten dator med en sensor som mäter temperaturen (väggmodellen mäter även luftfuktigheten) var 21:a sekund. Datorn beräknar därefter kontinuerligt mörningen och det uppskattade antalet återstående dygn tills mörningen är färdig och presenterar informationen på displayerna.

Mörningsberäkningen är primärt baserad på konceptet med dygnsgrader, där dygnsgrader beräknas som genomsnittlig temperatur multiplicerat med antalet dygn, så att om köttet har hängt i 40 dygnsgrader uppgår mörningen till 100 %. För temperaturer under 4ºC är mörningsberäkningen anpassad efter hur kött möras vid låga temperaturer. Grafen nedan illustrerar hur många dygn köttet behöver hänga för att uppnå 100 % mörning vid olika temperaturer.

Graf

Om temperaturen är alltför låg, dvs. konstant under 0ºC, sker ingen mörning. Mörningstimern varnar då genom att i displayen som visar återstående dagar visa en figur i form av en snöflinga. Antalet återstående dagar kan då ej beräknas och två horisontella streck visas (se bild nedan). I detta fall bör man värma upp hängningsutrymmet alternativt flytta djuret till en varmare plats.

Display

Vilka djur fungerar Mörningstimern för?

Mörningstimern kan användas både för vilt som skjutits och för tamboskap som slaktats och för alla typer av djur som skall hänga, dvs. både däggdjur och fåglar.

Hur fungerar beräkningen av antalet återstående dygn?

Beräkningen av antalet återstående dygn baseras på dygnsmedeltemperaturen sedan Mörningstimern startades. Beräkningen av den återstående tiden gör det lättare att planera när styckning skall ske. Observera att antalet återstående dygn kan ändras om temperaturen i hängningsutrymmet ändras.

Kan jag låta mörningen pågå lite längre för att få ett extra mörat kött?

Ja, om du vet att du har haft god hygien vid hanteringen av köttet kan du mycket väl låta mörningen pågå till t ex 150 %, motsvarande 60 dygnsgrader. Hur välhängt kött man vill ha är en smaksak. Med en Mörningstimer kan du lätt prova dig fram till hur du vill ha ditt kött. Mörningstimern fortsätter beräkna mörningen upp till 200 % för att därefter automatiskt stängas av i väntan på nästa mörningstillfälle.

Kan jag låta mörningen fortsätta även efter att köttet har styckats?

Ja, låt Mörningstimern följa med det styckade köttet (gärna förpackat i plastpåsar) och ställ allt i ett svalt utrymme. Köttet fortsätter att möras tills det fryses ned och Mörningstimern fortsätter att beräkna mörningen och återstående antal dygn tills mörningen är färdig. På det här sättet slipper man att frysa in ej färdigmörat kött utan kan vänta tills mörningen är klar.

Metoden kan användas både då man tvingas stycka innan köttet är färdigmörat, vilket inte är ovanligt vid älgjakt, samt för kött som passar att möras i styckat skick som viss fågel (se bild nedan).

Duvbröst

Kan Mörningstimern användas för att beräkna mörningen av flera djur?

Samma Mörningstimer kan användas för att mäta mörningen av flera djur så länge de har skjutits eller avlivats samtidigt och hänger i samma utrymme. Om man skjuter eller avlivar ett nytt djur någon eller några dagar efter det första, kan man notera mörningen i % när man hänger in nästa djur och låta mörningen för det djuret pågå motsvarande längre, så att om mörningen är 18 % när man hänger in sitt andra djur skall mörningen för det djuret uppgå till 118 % innan det är färdigt. Alternativt använder man flera Mörningstimrar för att övervaka djur som skjutits på olika dagar.

Vilka batterier drivs Mörningstimern med?

Både den lilla bärbara Mörningstimern och den större väggmodellen drivs av vanliga 1,5V batterier i AAA (LR03) storlek. Vid normal användning håller de i många år.

Vad bör man tänka på vid kötthantering?

Efter att ett djur skjutits eller avlivats skall det passas, d.v.s. öppnas och tömmas på buk- och bröstorgan. Passningen hjälper till att sänka temperaturen på kroppen och hindrar att tarmbakterier påverkar köttet. Vid passning är hygienen viktig för att inte bakterier i onödan skall spridas till köttet. Händer och kniv skall vara rena och om man använder plasthandskar minskar risken för bakterieangrepp ytterligare.

Kroppen kan sedan hängas både med och utan skinn. Om djuret är skjutet och skottet har träffat så att köttet förorenats av tarmbakterier är det dock en fördel att först flå kroppen så att föroreningarna kan avlägsnas.

Man bör undvika att kyla ned kroppen för snabbt efter skottet eftersom köttet annars kan drabbas av så kallade kylsammandragningar. Kött som drabbats av kylsammandragningar blir hårt och segt och går inte att möra. Under de första 12 timmarna bör köttets temperatur därför inte understiga 10ºC. Om det är kallt vid skottillfället kan det därför vara bäst att vänta med att passa speciellt mindre djur och även dröja med att flå kroppen för att därigenom hålla kroppens temperatur tillräckligt hög i början.

Hängningen av djuret bör ske i ett utrymme som uppfyller ett antal krav. Inga djur eller insekter får komma åt köttet, vilket enklast löses genom att låta djuret hänga i en viltpåse.

Hängningsutrymmet måste också ha en temperatur som varken är för låg eller för hög. Temperaturen måste vara över noll grader för att mörning skall ske och vid alltför höga temperaturer ökar risken för att för människan skadliga bakterier skall föröka sig.

En tredje viktig faktor är luftfuktigheten. En för hög relativ luftfuktighet, över ca 85 %, ökar risken för bakterie- och svampangrepp. Låg luftfuktighet har ingen negativ effekt annat än att köttet kan förlora mycket vatten.

Är jag garanterad ett bra resultat om jag använder en Mörningstimer?

Nej, även om Mörningstimern ger mycket värdefull information om hur långt mörningen har framskridit bör man även använda lukt och syn för att bedöma köttkvaliteten. Kombinationen av lukt och syn, erfarenhet och kunskap, samt en Mörningstimer som beräknar mörningen ger tillsammans den bästa förutsättningen för ett mört och smakrikt kött.

Vad betyder Mörningstimerns varumärke Tenderum?

Tenderum är en kombination av ordet mör på två olika språk, dels engelska (tender) och dels latin (tenerum).Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »

Mörningstimern hjälper dig att få ett optimalt hängmörat kött, varje gång

Kött behöver hänga för att bli mört och välsmakande, men det kan vara svårt att veta hur länge. Det är lätt att bli osäker för det man minst av allt vill är att köttet skall bli förstört. Med en Mörningstimer har du alltid full kontroll över mörningsprocessen och du kan tryggt hänga ditt kött så länge att det får optimal mörhet och smak. Oavsett hur temperaturen varierar räknar Mörningstimern ut hur långt mörningen har framskridit och beräknar det antal dagar som återstår. Mörningstimern finns i två modeller, en bärbar och en modell för väggmontering.

Den bärbara Mörningstimern hänger du vid djuret som skall hängmöras.

Den mindre bärbara Mörningstimern bär du enkelt med dig för att starta när du hänger upp ett djur för mörning. Den visar kontinuerligt mörningen i procent och det beräknade antalet dagar som återstår tills mörningen är klar.

Vad händer med köttet när det möras?

Mörning av kött är en kemisk process där bindväv och andra proteiner i köttet bryts ned av naturliga enzymer. Nedbrytningen gör att köttet både blir mer lättuggat och att smaken utvecklas (jämför t ex med vin och whiskey som också utvecklas i smak av lagring). Ett kött som inte får hänga tillräckligt länge blir segt och smaklöst.

Hur fungerar Mörningstimern rent tekniskt?

Lite förenklat består en Mörningstimer av en liten dator med en sensor som mäter temperaturen (väggmodellen mäter även luftfuktigheten) var 21:a sekund. Datorn beräknar därefter kontinuerligt mörningen och det uppskattade antalet återstående dygn tills mörningen är färdig och presenterar informationen på displayerna.

Mörningsberäkningen är primärt baserad på konceptet med dygnsgrader, där dygnsgrader beräknas som genomsnittlig temperatur multiplicerat med antalet dygn, så att om köttet har hängt i 40 dygnsgrader uppgår mörningen till 100 %. För temperaturer under 4ºC är mörningsberäkningen anpassad efter hur kött möras vid låga temperaturer. Grafen nedan illustrerar hur många dygn köttet behöver hänga för att uppnå 100 % mörning vid olika temperaturer.

Graf

Om temperaturen är alltför låg, dvs. konstant under 0ºC, sker ingen mörning. Mörningstimern varnar då genom att i displayen som visar återstående dagar visa en figur i form av en snöflinga. Antalet återstående dagar kan då ej beräknas och två horisontella streck visas (se bild nedan). I detta fall bör man värma upp hängningsutrymmet alternativt flytta djuret till en varmare plats.

Display

Vilka djur fungerar Mörningstimern för?

Mörningstimern kan användas både för vilt som skjutits och för tamboskap som slaktats och för alla typer av djur som skall hänga, dvs. både däggdjur och fåglar.

Hur fungerar beräkningen av antalet återstående dygn?

Beräkningen av antalet återstående dygn baseras på dygnsmedeltemperaturen sedan Mörningstimern startades. Beräkningen av den återstående tiden gör det lättare att planera när styckning skall ske. Observera att antalet återstående dygn kan ändras om temperaturen i hängningsutrymmet ändras.

Kan jag låta mörningen pågå lite längre för att få ett extra mörat kött?

Ja, om du vet att du har haft god hygien vid hanteringen av köttet kan du mycket väl låta mörningen pågå till t ex 150 %, motsvarande 60 dygnsgrader. Hur välhängt kött man vill ha är en smaksak. Med en Mörningstimer kan du lätt prova dig fram till hur du vill ha ditt kött. Mörningstimern fortsätter beräkna mörningen upp till 200 % för att därefter automatiskt stängas av i väntan på nästa mörningstillfälle.

Kan jag låta mörningen fortsätta även efter att köttet har styckats?

Ja, låt Mörningstimern följa med det styckade köttet (gärna förpackat i plastpåsar) och ställ allt i ett svalt utrymme. Köttet fortsätter att möras tills det fryses ned och Mörningstimern fortsätter att beräkna mörningen och återstående antal dygn tills mörningen är färdig. På det här sättet slipper man att frysa in ej färdigmörat kött utan kan vänta tills mörningen är klar.

Metoden kan användas både då man tvingas stycka innan köttet är färdigmörat, vilket inte är ovanligt vid älgjakt, samt för kött som passar att möras i styckat skick som viss fågel (se bild nedan).

Duvbröst

Kan Mörningstimern användas för att beräkna mörningen av flera djur?

Samma Mörningstimer kan användas för att mäta mörningen av flera djur så länge de har skjutits eller avlivats samtidigt och hänger i samma utrymme. Om man skjuter eller avlivar ett nytt djur någon eller några dagar efter det första, kan man notera mörningen i % när man hänger in nästa djur och låta mörningen för det djuret pågå motsvarande längre, så att om mörningen är 18 % när man hänger in sitt andra djur skall mörningen för det djuret uppgå till 118 % innan det är färdigt. Alternativt använder man flera Mörningstimrar för att övervaka djur som skjutits på olika dagar.

Vilka batterier drivs Mörningstimern med?

Både den lilla bärbara Mörningstimern och den större väggmodellen drivs av vanliga 1,5V batterier i AAA (LR03) storlek. Vid normal användning håller de i många år.

Vad bör man tänka på vid kötthantering?

Efter att ett djur skjutits eller avlivats skall det passas, d.v.s. öppnas och tömmas på buk- och bröstorgan. Passningen hjälper till att sänka temperaturen på kroppen och hindrar att tarmbakterier påverkar köttet. Vid passning är hygienen viktig för att inte bakterier i onödan skall spridas till köttet. Händer och kniv skall vara rena och om man använder plasthandskar minskar risken för bakterieangrepp ytterligare.

Kroppen kan sedan hängas både med och utan skinn. Om djuret är skjutet och skottet har träffat så att köttet förorenats av tarmbakterier är det dock en fördel att först flå kroppen så att föroreningarna kan avlägsnas.

Man bör undvika att kyla ned kroppen för snabbt efter skottet eftersom köttet annars kan drabbas av så kallade kylsammandragningar. Kött som drabbats av kylsammandragningar blir hårt och segt och går inte att möra. Under de första 12 timmarna bör köttets temperatur därför inte understiga 10ºC. Om det är kallt vid skottillfället kan det därför vara bäst att vänta med att passa speciellt mindre djur och även dröja med att flå kroppen för att därigenom hålla kroppens temperatur tillräckligt hög i början.

Hängningen av djuret bör ske i ett utrymme som uppfyller ett antal krav. Inga djur eller insekter får komma åt köttet, vilket enklast löses genom att låta djuret hänga i en viltpåse.

Hängningsutrymmet måste också ha en temperatur som varken är för låg eller för hög. Temperaturen måste vara över noll grader för att mörning skall ske och vid alltför höga temperaturer ökar risken för att för människan skadliga bakterier skall föröka sig.

En tredje viktig faktor är luftfuktigheten. En för hög relativ luftfuktighet, över ca 85 %, ökar risken för bakterie- och svampangrepp. Låg luftfuktighet har ingen negativ effekt annat än att köttet kan förlora mycket vatten.

Är jag garanterad ett bra resultat om jag använder en Mörningstimer?

Nej, även om Mörningstimern ger mycket värdefull information om hur långt mörningen har framskridit bör man även använda lukt och syn för att bedöma köttkvaliteten. Kombinationen av lukt och syn, erfarenhet och kunskap, samt en Mörningstimer som beräknar mörningen ger tillsammans den bästa förutsättningen för ett mört och smakrikt kött.

Vad betyder Mörningstimerns varumärke Tenderum?

Tenderum är en kombination av ordet mör på två olika språk, dels engelska (tender) och dels latin (tenerum).Bookmark and Share


Skriv recension

Produkter
Övrigt