Svansurdragare/Tail Zippers

Verktyg och knivar för att enkelt dra svansen ur skinnet samt skära upp den. Dessa underlättar och minskar risken att du sliter sönder skinnet i dette moment. Knivarna kan även användas för att lägga snitten på benen, lättare att skära rakt med dessa. Bra tillbehör och utrustning underlättar vid beredning och tillvaratagande av vilt skinn. Ett rätt behandlat skinn är även idag värt pengar samt utgör en fin trofe.

Produkter
Övrigt