Termiskt Natt

Med ett termiskt kikarsikte är det betydelselöst om det är natt eller dag eftersom siktet inte använder ljus till något. Istället använder siktet en extremt känslig värmesensor som mäter hela omgivande miljöns temperatur och utifrån detta skapar en tydlig bild där allt framträder tydligt. Dimma, snö och regn är också av ringa betydelse- siktet ser värme som avges från djur etc rakt igenom. Med ett termiskt sikte är det i princip omöjligt att inte direkt upptäcka en värme källa från ett djur, även om det är till stor del dolt bakom buskar eller annat ej solitt föremål. Siktet är samtidigt en extremt känslig värmekamera som även kan användas att söka värme läckage från hus, söka efter människor, se vart ett elsystem belastas för hårt, hitta överhettning i maskiner etc. När en kamera kopplas till kikarsiktets kamera uttag återges programmen för denna typ av arbeten i färg. Givetvis intressant att man kan filma och fotografera direkt från siktet. Innebörden av ordet nattsikte får en helt ny betydelse med denna teknik.

Produkter
Övrigt