Sikta in dig på rätt kikarsikte!

Hos oss på Z-aim hittar du kikarsikten från flera leverantörer samt våra egna. Kikarsiktet är något som alla jägare har åsikter om vad som är bästa märket och vad som är viktigt. Ingen anna kategori av produkter diskuteras lika frekvent eller rymmer så många olika åsikter. Kanske helt naturligt eftersom att synen skiljer sig mycket mellan olika människor och att man utgår från väldigt olika behov beroende på jaktform. Viktigaste aspekten när man väljer kikarsikte är att man först noga tänker igenom vilka aspekter som är viktigast för skyttet i den jaktform man bedriver oftast med vapnet. Är det jakt där skytte på löpande vilt ofta ingår så är det naturligt att man väljer ett sikte med så låg lägsta förstoring som möjligt med ett brett synfält och tydligt riktmedel som är lätta att använda instiktivt. Om jaktformen mest innehåller skytte på vilt på längre håll kan man prioritera att köpa ett sikte med högre lägsta förstoring och hög högsta förstoring med ett finare kors. Vid jakt i svagt ljus är ett stort objektiv alltid en fördel för att siktet skall kunna prestera sitt bästa under dålig ljusförhållanden. Belyst riktmedel är att föredra på sikten för vakjakt. Om du känner dig osäker på ditt vala av kikarsikte är du välkommen att ringa innan. 

Produkter
Övrigt