Larm till fällor

Idag är det lagstadgat att vissa typer av levandefångstfällor måste vara utrustade med larm som automatiskt sänder ett SMS direkt fällan löser ut. Regeln gäller vildsvin och att använda fälla utan kan vara straffbart. Vi rekommenderar dock att alla fällor för levandefångst som inte är under direkt uppsikt förses med ett fälllarm. Det blir både säkrare för djuren samt mycket enklare och billigare för dig som fångstman. Du slipper lägga tid och bränsle varje dag på att åka och kontrollera dina fällor! Larmen fungerar så att när fällan löser ut så sänder det ett SMS till dig. Du får också dagligen statusrapport från larmet som berättar signalstyrka, batteristyrka med mera. Mycket enkla att använda och programmera. 

Produkter
Övrigt