Lotin Kattfälla, levandefångst, bästa, Kattfälla Lotin, Levandfångst, bästa modellen Kattfälla Lotin, levandefångst, matskål, säker Lotin Kattfälla, tam katt, rymt, fånga, rostfri Kattfälla, signal, fångst, reflex, effektiv Kattfälla, utlöst, signalsystem, larm Beteslåda, kattfälla, Lotin, bästa, fånga Kattfälla, säker, rymlig, bäst, effektiv

Kattfälla Lotin

Artikelnummer: 461718-1

Kattfälla Lotin

Marknadens bästa fälla för att säkert fånga förymda tamkatter. Fällan har tillräcklig längd och en mekanism med placering som gör att kattens svans inte riskerar att klämmas. Tillverkning helt av galvaniserat nät gör att optimal luftförsörjning och värmeavledning  garanteras. Till fällan ingår en matskål som sätts / längs in i lagom höjd. Lotin kattfälla är mycket omtyckt och ett naturligt val för yrkesfolk som fångar in katter samt kattägare som av någon anledning inte får fast sin katt. Katter kan ibland vara svåra att fånga, speciellt i lådfällor som är mera slutna. Lotinfällan är med sin luftiga konstruktion ett mycket säkert fångstredskap för katt samtidigt som högsta möjliga focus lagts på kattens säkerhet i fångstögonblicket samt komforten efter. Skall du fånga katt så är detta den enda fälla vi rekomenderar. Många andra fällor för katt är väldigt undermåliga och om ni läser vidare så blir det lätt att förstå varför. Lucka på sidan för att lätt fylla på/byta foder. Smart signalsystem i signalfärg/reflex som fungerar dag och natt för att på lång håll se om fällan är utlöst.

Tips & råd vid användning av kattfällor

Lockmedel
Valerianadroppar är ett effektivt lockmedel för könsmogna katter (även kastrerade hankatter lockas). Valeriana finns att köpa hos oss på Z-aim AB. Yngre katter och kattungar reagerar inte på lukten av valeriana men är lätta att locka med enbart starkt luktande kattmat.

Etik
Som fångst-man/kvinna ska du alltid visa respekt för det fångade djuret, och inte orsaka mer stress och lidande än vad som är nödvändigt. Oavsett vad som ska göras med ett fångat djur efter fångsten så skall detta göras så snart som möjligt efter fångst.

Sommartid är det viktigt att du undviker att placera fällan så den utsätts för direkt solljus mellan kl. 10:00-16:00. Vintertid kan det istället vara en fördel att låta fällan stå i solljus, då får den fångade katten lite tillskottsvärme när det är soligt.

GSM-larm Uovision LTA
För effektiv och säker hantering av fällfångst med hjälp av levandefångstfälla rekommenderar vi att du även köper ett Uovision LTA fäll-larm. Detta larm sänder rapport om fällans status två gånger per dygn vilket medför att du som fångstman inte behöver åka ut och kontrollera fällan varje morgon och kväll vilket annars är lagstadgat. Använder du ett Uovision LTA fäll larm så får du dels lägesrapporterna innehållande larmets status så som batteristyrka, signalstyrka, valda inställningar, mottagare. Om fällan löser ut så sänder LTA direkt SMS om händelsen till valda mottagare och du kan åka ut. LTA är extremt lätt att använda och styrs direkt hemifrån med svenskspråkig APP. LTA har snabbt revolutionerat användandet av levandefångstfällor. Nu är det lättsamt för jägaren/djurägaren samtidigt som säkerheten av högsta möjliga kontroll ökar tryggheten att fångade djur sitter absolut minimal tid i fällan innan vetskapen når fångstmannen.

Lagen
Lagstiftningen för tamdjursfällor är väldigt diffus i dagsläget, därför beskrivs vad som gäller för vilda djur. En levandefångstfälla ska kontrolleras 1-2 ggr/dygn beroende på djurart, morgon och kväll är lämpligast.

Likaså ska minst en del av buren vara täckt för att skydda djuret mot vind och regn. Du ska även märka fällan med namn och telefon nr. För att samtidigt förhindra stöld är det lämpligt att rista in detta med en spik direkt i plåten, i enstaka fall har detta inte varit tillräckligt och då kan en kedja och hänglås vara en god investering.

Här under kan du läsa mera information direkt från Lotin själva:

Lotin Kattfälla används till stor del yrkesmässigt av skyddsjägare, katthem, djurskyddsorganisationer, armens utlands uppdrag m.fl.

Vi får ständigt höra att katter som vägrat att låta sig fångas i lådfällor, går rakt in i vår nätfälla. Vår fälla är 80 cm lång för att svansen ska vara inne när fällan stänger, likaså kan de fångade katterna inte bli överhettade eller få syrebrist när fällan är tillverkad av nät.

De senaste åren har det varit mycket diskussioner om vilka regler som gäller för kattfällor, här nedan har vi beskrivit den situation som gäller för dagen.

Inga kattfällor testas eller typgodkänns av Naturvårdsverket, trots påtryckningar vägrar Naturvårdsverket att ta ansvar för tamdjursfällor.

Fällor för katt och övriga tamdjur lyder under Jordbruksverket, vilket bidragit till att våra huskatter är i det närmaste rättslösa i dagsläget.

Jordbruksverket ger nämligen inga typgodkännanden de heller, utan har endast fastställt minimimåtten och regler för tillsyn. I dagsläget är det tillåtet att sälja lådfällor helt utan lufthål och ventilation, det finns heller inga krav på att svansen ska vara inne när luckan stänger.

2008 fastslog Jordbruksverket minimimåtten för kattfällor till L=50cm H=35cm B=30cm. Jordbruksverket har inte tagit ställning till varken konstruktion, material, ventilation eller syretillförsel.

2008 beslutade Jordbruksverket om tillsyn av kattfällor med maximalt 12 timmars intervall, utöver detta finns inga regler för tamdjursfällor i dagsläget.

Vi ser det som självklart att djurens behov ska tillgodoses i första hand.

Vi kan bara beklaga att Naturvårdsverket och Jordbruksverket inte ser lika allvarligt på dessa frågor. Du som konsument bör vara ytterst observant på dessa aspekter, när du gör ditt val av kattfälla.

Den som vill läsa mer om Jordbruksverkets regler, hittar detta i deras Författningssamling. Gå till Kap. 3 13§.

Lotin kattfälla kan köpas som färdigmonterad eller byggsats som enkelt monters ihop. Om du köper omonterad så vill vi tipsa om att du samtidigt köper en tång för märlor.

Storlek: 84 x 31 x 53 cm

 

 Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »

Kattfälla Lotin

Marknadens bästa fälla för att säkert fånga förymda tamkatter. Fällan har tillräcklig längd och en mekanism med placering som gör att kattens svans inte riskerar att klämmas. Tillverkning helt av galvaniserat nät gör att optimal luftförsörjning och värmeavledning  garanteras. Till fällan ingår en matskål som sätts / längs in i lagom höjd. Lotin kattfälla är mycket omtyckt och ett naturligt val för yrkesfolk som fångar in katter samt kattägare som av någon anledning inte får fast sin katt. Katter kan ibland vara svåra att fånga, speciellt i lådfällor som är mera slutna. Lotinfällan är med sin luftiga konstruktion ett mycket säkert fångstredskap för katt samtidigt som högsta möjliga focus lagts på kattens säkerhet i fångstögonblicket samt komforten efter. Skall du fånga katt så är detta den enda fälla vi rekomenderar. Många andra fällor för katt är väldigt undermåliga och om ni läser vidare så blir det lätt att förstå varför. Lucka på sidan för att lätt fylla på/byta foder. Smart signalsystem i signalfärg/reflex som fungerar dag och natt för att på lång håll se om fällan är utlöst.

Tips & råd vid användning av kattfällor

Lockmedel
Valerianadroppar är ett effektivt lockmedel för könsmogna katter (även kastrerade hankatter lockas). Valeriana finns att köpa hos oss på Z-aim AB. Yngre katter och kattungar reagerar inte på lukten av valeriana men är lätta att locka med enbart starkt luktande kattmat.

Etik
Som fångst-man/kvinna ska du alltid visa respekt för det fångade djuret, och inte orsaka mer stress och lidande än vad som är nödvändigt. Oavsett vad som ska göras med ett fångat djur efter fångsten så skall detta göras så snart som möjligt efter fångst.

Sommartid är det viktigt att du undviker att placera fällan så den utsätts för direkt solljus mellan kl. 10:00-16:00. Vintertid kan det istället vara en fördel att låta fällan stå i solljus, då får den fångade katten lite tillskottsvärme när det är soligt.

GSM-larm Uovision LTA
För effektiv och säker hantering av fällfångst med hjälp av levandefångstfälla rekommenderar vi att du även köper ett Uovision LTA fäll-larm. Detta larm sänder rapport om fällans status två gånger per dygn vilket medför att du som fångstman inte behöver åka ut och kontrollera fällan varje morgon och kväll vilket annars är lagstadgat. Använder du ett Uovision LTA fäll larm så får du dels lägesrapporterna innehållande larmets status så som batteristyrka, signalstyrka, valda inställningar, mottagare. Om fällan löser ut så sänder LTA direkt SMS om händelsen till valda mottagare och du kan åka ut. LTA är extremt lätt att använda och styrs direkt hemifrån med svenskspråkig APP. LTA har snabbt revolutionerat användandet av levandefångstfällor. Nu är det lättsamt för jägaren/djurägaren samtidigt som säkerheten av högsta möjliga kontroll ökar tryggheten att fångade djur sitter absolut minimal tid i fällan innan vetskapen når fångstmannen.

Lagen
Lagstiftningen för tamdjursfällor är väldigt diffus i dagsläget, därför beskrivs vad som gäller för vilda djur. En levandefångstfälla ska kontrolleras 1-2 ggr/dygn beroende på djurart, morgon och kväll är lämpligast.

Likaså ska minst en del av buren vara täckt för att skydda djuret mot vind och regn. Du ska även märka fällan med namn och telefon nr. För att samtidigt förhindra stöld är det lämpligt att rista in detta med en spik direkt i plåten, i enstaka fall har detta inte varit tillräckligt och då kan en kedja och hänglås vara en god investering.

Här under kan du läsa mera information direkt från Lotin själva:

Lotin Kattfälla används till stor del yrkesmässigt av skyddsjägare, katthem, djurskyddsorganisationer, armens utlands uppdrag m.fl.

Vi får ständigt höra att katter som vägrat att låta sig fångas i lådfällor, går rakt in i vår nätfälla. Vår fälla är 80 cm lång för att svansen ska vara inne när fällan stänger, likaså kan de fångade katterna inte bli överhettade eller få syrebrist när fällan är tillverkad av nät.

De senaste åren har det varit mycket diskussioner om vilka regler som gäller för kattfällor, här nedan har vi beskrivit den situation som gäller för dagen.

Inga kattfällor testas eller typgodkänns av Naturvårdsverket, trots påtryckningar vägrar Naturvårdsverket att ta ansvar för tamdjursfällor.

Fällor för katt och övriga tamdjur lyder under Jordbruksverket, vilket bidragit till att våra huskatter är i det närmaste rättslösa i dagsläget.

Jordbruksverket ger nämligen inga typgodkännanden de heller, utan har endast fastställt minimimåtten och regler för tillsyn. I dagsläget är det tillåtet att sälja lådfällor helt utan lufthål och ventilation, det finns heller inga krav på att svansen ska vara inne när luckan stänger.

2008 fastslog Jordbruksverket minimimåtten för kattfällor till L=50cm H=35cm B=30cm. Jordbruksverket har inte tagit ställning till varken konstruktion, material, ventilation eller syretillförsel.

2008 beslutade Jordbruksverket om tillsyn av kattfällor med maximalt 12 timmars intervall, utöver detta finns inga regler för tamdjursfällor i dagsläget.

Vi ser det som självklart att djurens behov ska tillgodoses i första hand.

Vi kan bara beklaga att Naturvårdsverket och Jordbruksverket inte ser lika allvarligt på dessa frågor. Du som konsument bör vara ytterst observant på dessa aspekter, när du gör ditt val av kattfälla.

Den som vill läsa mer om Jordbruksverkets regler, hittar detta i deras Författningssamling. Gå till Kap. 3 13§.

Lotin kattfälla kan köpas som färdigmonterad eller byggsats som enkelt monters ihop. Om du köper omonterad så vill vi tipsa om att du samtidigt köper en tång för märlor.

Storlek: 84 x 31 x 53 cm

 

 Bookmark and Share


Skriv recension

Produkter
Övrigt