Lafayette

Lafayette är den ledande leverantören av jaktradioutrustning i Skandinavien.

Deras produkter är helt och hållet anpassade efter förhållanden som råder och efter
de krav som ställs i de nordiska jaktmarkerna.

Lafayette är ett framgångsrikt och hållbart företag tack vare våra anställda.
De har alla ett långt och gediget radiokunnande och engagerar sig i arbetet för att
kunna erbjuda den bästa tänkbara jaktradion och servicen på marknaden.

Lafayette är entusiastiska över sitt arbete, sina produkter och service, och erbjuder jägare 
produkter av den allra högsta kvalitet och funktion.

Lafayette omvandlar sina kunskaper till nya och förbättrade produkter och tjänster så att vi kan
uppfylla och överträffa våra kunders behov och förväntningar.

Tillsammans med sina nordiska partners har Lafayette ett heltäckande återförsäljarnät i Sverige,
Norge, Finland och Danmark.

Produkter
Övrigt