Fodertillskott, viltutfodring, Z-aim, Grand Wildlife, Tiamin, Biotin, mineraler, horntillväxt, hov, häst, nötkreatur, idisslare, Fodertillskott, viltutfodring, Z-aim, Grand Wildlife, Tiamin, Biotin, mineraler, horntillväxt, hov, häst, nötkreatur, idisslare, Guldbock, fodertillskott, medaljbock, råbock, guld, viltutfodring, viltvård, z-aim, fodertillskott Z-aim Grand Wildlife Premix fodertillskott 10kg Mufflon, fodertillskott, mineraler, hjorthägn, tillväxt, horn

Z-aim Grand Wildlife Premix fodertillskott 10kg

Artikelnummer: za-760096

349 kr
  Köp
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret

När du handlar från oss på Z-aim Hunting (Maskindelar Sverige AB, Org nummer 559128-4897) gäller följande retur/ångerrätt!

  • 14dagars öppetköp/ångerrätt!

 

  

Vid beställning av ett flertal kontakta oss via order@z-aim.com, blir billigare frakt på halv eller helpall! 

Z-aim Grand Wildlife Premix fodertillskott 10kg räcker till 1000kg foder- blandas direkt i det vanliga fodret En produkt som snabbt blivit populär bland vilthägn med Kronhjort, Dovhjort, Mufflon! Många har fått väldigt positiva resultat på sina viltstammar och är återkommande kunder!

Skapa bättre förutsättningar för vilt med Grand Wildlife Premix Mineral & vitaminblandning, tillsätt direkt i fodret eller tillexempel på höbalar. Passar allt idisslande vilt & tamboskap. Se bilden råbockshornet  (Lycksele 147p 4år), rätt komponenter i samspel sätter fart på horntillväxten. 

Det flesta jägare vet att vissa marker håller djur med större horn och detta ofta sägs bero på faktorer i biotopen som tillgång på mineraler och bra foder. Och helt klart ligger det en sanning i resonemanget, givetvis krävs också en bra viltförvaltning där djuren hinner nå upp i ålder. Men ser man till ett större perspektiv är det få marker som håller en så bra biotop att djurens fulla potential för tillexempel hornen kan nås. Många svenska marker är mineralfattiga och fodret som finns når inte upp till att ge djuren en bra status. Genom att stödutfodrad med Grand Wildlife kan man lyfta djurets hela status vilket ger en rad fördelar.

Att vi har tagit fram ett fodertillskott och en form av slickblock med mineraler & vitaminer beror från början på nyfikenhet som jägare! Egna studier ledde fram till försök med att förstärka fodret till rådjur med inblandning av mineraler, vitaminer, aminosyror och proteiner för att försöka påverka djurens hornutveckling och allmänna status.

Under försöken nådde vi resultat över förväntan! Bockarna utvecklade kraftigare och större horn, getterna fick vad vi upplevde starkare och fler kid samt synbart bättre allmäntillstånd, kiden upplevdes som större och snabbare i tillväxt och kom inte sällan upp till 6 taggar redan på första hornen. Givetvis är inte våra egna test något som bekräftats vetenskapligt utan baseras helt på vilka förändringar vi själva upplevde. Men man kan ju enkelt utgå från att djur som så får i sig vad de behöver mår och utvecklas bättre.

Djurproduktion handlar mycket om produktionsmaximering och inte sällan ges därför specialutvecklade foder med olika syften som är berikade med tillexempel extra vitaminer, mineraler, proteiner, jäster, spårämnen. Man kan tillexempel sträva efter ökad mjölkproduktion, öka tillväxt eller att främja havandeskap.

Men man tillsätter också rutinmässigt olika ämnen till basfoder enbart för att vissa ämnen är känt låga i de grödor som skördas. Situationen för viltet kan därmed antas att påverkas genom foderintag från brukade marker. Svenska marker har generellt rätt låga värden av vissa mineraler. Vad vilt får i sig varierar mellan geografiska platser, under årstider, vilken biotop de lever i samt om de utfodras under vintern eller inte.

Sommaren och speciellt försommaren är klövviltets ”semestertid” när deras liv är enkelt och skafferiet är laddat med lättillgängliga näringsämnen med gott om vitaminer! Ju längre in på sommaren och hösten tiden går desto lägre innehåll av vitaminer och näring finns det i grödorna. Höst, vinter och vår är tuffa perioder med tillgång till lite och näringsfattigt foder samtidigt som djuren genomgår sina mest energikrävande uppgifter som pälsbyte, dräktighet, hornutveckling och dessutom mer energi förbrukas för att hålla värmen och under födosök! 

Under vinterhalvåret går en del vil på utfodringar och åtlar men inte sällan erbjuds ensidig kost som alls har en bra sammansättning. Fodret är ofta hö, majs, sockerbetor, ärtor och för rådjur i norr kanske mest renfor/viltfor. Om man ser till värdet av mineraler, vitaminer, proteiner i dessa så kan man anta att många djur får i sig en kost med för låga värden av viktiga ämnen som behövs för en bra allmänstatus. Djur som inte får i sig rätt mängder vitaminer/mineraler/spårämnen kan få kraftigt minskad förmåga att tillgodogöra sig näring och mineraler.

Ett exempel som lyfts i media under senare tid är brist på Vitamin B1 (Tiamin) som kan skapa stora problem och leda fram till att djur dör! Hos älg antas brist på tiamin vara orsaken till avmagringssjukan och att älgar på vissa ställen i Sverige dött under senare år. I våra produkter återfinns därför tillexempel vitamin B1 (Tiamin) och B7 (Biotin) samt två olika foderjäst som gör att viltet själva kan framställa en rad olika B vitaminer. Foderjäst främjar även bakteriefloran hos idisslare vilket ger ökat upptag av näringen ur fodret samt är också en källa till proteiner och en rad mineraler.

Fodertillskottets uppgift är att stärka idisslande vilts förmåga att tillgodogöra sig energi och näringsämnen, stärka motståndskraft, ge ökat välbefinnande, bättre hornutveckling, bättre päls, högre klöv & hovkvalitet, starkare skelett, bättre status under dräktighet, högre mjölkproduktion, högre tillväxt. Grundtanken är att kompensera för brister i svensk natur samt foder tillverkat av grödor från åkermark. Våra produkter är utvecklade och balanserad i nära samarbete med en professionell producent av fodertillskott inom djurindustrin.

För upptag av mineraler är det ytterst viktigt att en korrekt kombination mellan vitaminer och mineraler ställs mot varandra. Balansen och samspelet mellan vitaminer, mineraler, protein etc. är avgörande för att djuret skall kunna tillgodogöra sig dem. Om vi ser till vad vi upplevde på våra norrländska marker så stämmer det förmodligen väl! Utfodringen med tillskott gjorde en stor skillnad än fast samma foder som tidigare gavs i form av viltfor/renfor.

Bocken som blev störst och med säkerhet följts från han föddes tills han bar sin fjärde uppsättning horn och fälldes nådde upp till 155 poäng. Under tiden vi utförde vår test sköts ytterligare ett antal medaljbockar, ett flertal guld, silver och brons som med viltkameror dokumenterats att frekvent använda utfodringarna. Att förbättra djuren hornstatus kräver att man sköter utfodringen med tillskott bra från hösten fram tills de lämnar utfodringen på våren!

Hjortdjur lagrar största delen av de mineraler som hornen byggs upp av i sitt skelett så om du börjar ge tidigt på hösten byggs dessa depåer upp riktigt bra! När mineralerna i skelettet är slut tas resterande behov direkt från vad de äter vilket gör det viktigt att inte sluta tidigt. 

Sammansättning av fodertillskottet och lite av varför!

Vitaminer

A-vitamin: Tillväxt, antioxidant, saliv, epitelproduktion, ögon

Retinol behövs för att syn, hud och slemhinnor ska fungera normalt. A-vitamin har en grundläggande betydelse för utveckling, tillväxt och differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten, för att fostret ska utvecklas normalt och få en fullgod syn.

Biotin: Hår, klöv, hornutveckling och kvalitet.

Precis som andra B-vitaminer hjälper biotin kroppen att bryta ned kolhydrater, fett och proteiner vid energiproduktionen. Det bidrar också till att upprätthålla hälsosam hud, hår och nervsystemets funktion samt är ett mycket viktigt ämne för utveckling/uppbyggnad av horn och klövar.

B1 Tiamin: Energi, matsmältning, nervsystem, aptit.

Tiamin är ett viktigt näringsämne som alla vävnader i kroppen behöver för att fungera korrekt. Tiamin var den första B-vitamin som forskare upptäckte, därav namnet B1. Liksom andra B-vitaminer är tiamin vattenlösligt och viktig för kroppen för att den skall kunna omvandla mat till energi. Brist på tiamin kan leda till undernäring och även döden. Brist på vitamin B1 antas vara orsaken till avmagringssjuka hos älg, död av sjöfågel samt laxyngel och i nuläget troligt också för torsk i svenska vatten.

VITAMIN C (ASKORBISYRA)

Immunsystem, ben, vävnad, muskel, ämnesomsättning, antioxidant.  Vitamin C behövs för antikroppsbildningen (motverkar infektioner, sårläkning, blodkärlens hållfasthet). Brist kan ge trötthet, dålig aptit och ökad mottaglighet för infektioner. Brist är ovanlig men hos tillexempel hästar har studier visat att en ökad mängd kan ha en lugnande effekt. Vi tillför lite extra för att säkerställa upptag av mineraler på bästa sätt.

D3ögon, biotillgänglighet, hornutveckling, ben utveckling, klövar vävnadsutveckling.

D-vitamin är ett mycket viktigt näringsämne eftersom det är inblandat i 100-tals kroppsfunktioner. D-vitamin är en steroidvitamin, en grupp fettlösliga prohormoner som hjälper till att upprätthålla balansen av kalcium i kroppen, viktigt för normal tillväxt och till samspel av mineralisering av ben och tänder. Omfattande och pågående forskning om D-vitamin har också visat nya roller för detta vitamin i modulering av celltillväxt, neuromuskulära och immunfunktioner.

VITAMIN E (TOCOPHEROL) reproduktion, muskelutveckling, cirkulationssystem, antioxidant.

E-vitamin och selen är två ämnen som i första hand verkar positivt på våra kroppscellers livslängd. Eller som man brukar säga, de är antioxidanter = ämnen som skyddar mot fria radikaler. Selen och E-vitamin påverkar många liknande funktioner i kroppen, de kan inte ersättas av varandra, de samverkar och förstärker varandra så att effekten av deras närvaro blir högre tillsammans än var för sig.

Vitamin E skyddar fett från att oxidera, eller i vardagligt tal, härskna. Eftersom kroppsceller innehåller mycket fett är det viktigt att kroppen kan bevara och använda det utan att det förstörs. Under tidig växtsäsong innehåller gräs höga nivåer av E-vitaminer, framförallt i späda plantorna. När växten mognar till en mer vegetativ fas sjunker innehållet. När hösten kommer sjunker innehållet snabbt. Vitaminer som fanns i överflöd under försommaren minskar nu kraftigt. Foder lagras ofta genom torkning eller ensilering, processen förstör mycket av E vitaminet som fanns från början. Spannmål som syras för långvarig lagring innehåller mindre E-vitamin jämfört med torkat spannmål.

Aminosyror

AminosyrorMjölkökning, prestanda, proteinsyntes, tillväxt, fodereffektivitet, köttutbyte, fertilitet, ämnesomsättning.

L-Lysine & Metionin:  är viktiga aminosyror för viltet. Liksom alla proteinogena (proteinbyggande) aminosyror är L-lysin en del av kroppsprotein. Som till exempel kollagen i bindväv. Tillsammans med Metionin har den en hög prioritet för den endogena syntesen av L-karnitin. Den vitaminliknande förening transporterar fettsyror i cellerna där de används för att generera energi. Metionin är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.

Flora regulatorer

Aktiv jästMUCL 39885:  Fodereffektivitet, mjölkproduktion, viktökning, vom stimulator, matsmältningssystem.

MUCL 39885 Prosol SPA: en specifik jäststam som är godkänd av Europeiska unionen som probiotisk aktiv torrjäst till utfodring av nötkreatur, smågrisar, suggor, mjölkkor, hästar och mindre idisslare för att förbättra djurens produktionsprestanda och bevara deras välbefinnande. MUCL 39885 gör det möjligt att få dessa resultat tack vare kraftfullt stöd för matsmältningseffektiviteten. I synnerhet visar resultaten av försöksdata att den aktiva jäst för djurfoder som valts av Prosol hjälper till att säkerställa bästa användning av näringsämnen, viktökningar och djurens hälsotillstånd. Mjölkkor producerar en högre mängd mjölk med bättre kvalitet, köttdjur förbättrar sin tillväxtgrad och konverteringsindex, suggor får ett högre antal kultingar med högre vikt, kultingar växer snabbare och med bättre hälsa, Hästar ökar sin matsmältning och förbättrar sin prestanda.

INACTIVE EXPERT YEAST: Inaktiv jäst: fodereffektivitet, mjölkproduktion, viktökning, pH-ökning av vommen, matsmältningssystemet.

Har ett högt innehålla av olika B-vitaminer som B1, B2, B3, B6 och B12, två teskedar av jästen täcker tillexempel det rekommenderade dagsbehovet av dessa vitaminer för människa flera gånger om. B-vitaminer har en stor roll för att skydda perifera nervsystem, bilda röda blodkroppar och även signalsubstanser i hjärnan. B-vitaminerna är också mycket viktiga för energiomsättning i kroppen och för nedbrytning av kolhydrater och fett. Näringsjäst innehåller också många vitaminer, mineraler och aminosyror förutom B-vitaminer

Mineraler

Mineraler i en tillräckligt hög mängd behövs till många av djurets funktioner och är viktigt för tillväxten av horn och hovar, deras kvalitet samt djurets övriga hälsostatus. Ett hornbärande djur med brist av tillräckligt med mineraler har sämre förutsättning att utveckla sina horn fullt ut. Allt hänger dock inte enbart på mineralerna som finns i fodret utan för att djuret skall tillgodogöra sig dem och andra näringsämnen på bästa sätt krävs ett samspel med ett intag av tillräckligt med vitaminer och aminosyror som är viktiga för kroppens möjlighet till upptag och utnyttjande av föda. Mineraler är element som kommer från jord och vatten och kan inte tillverkas av levande organismer. Mineraler i dieten hos klövvilt kommer direkt från växterna de äter. Mineraler från växt källor och vatten kan variera från plats till plats, eftersom jordens mineralinnehåll varierar geografiskt. Mineraler har en viktig funktion i djurfoder eftersom de spelar en viktig roll i utvecklingen och underhållet av skelettet och utför många andra fysiologiska funktioner. Spårelement är mineraler som krävs av kroppen i mycket små mängder. De flesta spårelement i våra dieter kommer direkt från växter eller indirekt från animaliskt ursprung. Viktiga spårämnen är koppar, zink, mangan, selen, kobolt, järn och jod. Även om de dagliga kraven för dessa spårelement endast uttrycks i mikrogram eller milligram, har de väsentliga uppgifter för att säkerställa optimala kroppsfunktioner (t.ex. triggning av metallenzymer, enzymkofaktorer eller som komponenter i hormoner i det endokrina systemet).

Beståndsdelar horn

Horn på hjortdjur består i stora drag av ca 23% kalcium, 10% Fosfor, 0.5% magnesium, 0.8% Natrium, 0.3% Svavel och en combination av järn, zink, koppar, aluminium, kalium, mangan och andra ämnen.

Mineraler i Z-aim Grand WildLife Premix

Manganese Oxide: Manganoxid: Ben, vävnad, reproduktion och hormoner. Mineralen har i studier på hjort visat sig att spela en stor roll för styrka och flexibilitet hos horn och ben, ett lågt värde ger sköra horn som tål mindre. Bland mineralerna som kan påverka de mekaniska egenskaperna hos horn och ben tycks ämnet ha en oproportionerligt stor betydelse med tanke på dess lilla innehåll i den totala uppbyggnaden! Ett starkt skelett är av också av hög betydelse under hjortdjurens brunst, djur med låga värden efter hornutvecklingen kan få en försvagad benstomme.

Zinc: hov- och hårkvalitet, cirkulationssystem, tillväxt ungdjur, reproduktion En tillräckligt hög nivå av Zinc har i studier på vitsvanshjort i hägn visat att djuren fick ett bättre immunförsvar och en högre stresstålighet. Effekten var mest påtaglig hos äldre djur.

Kobolt: Blodproduktion, kroppsutveckling, mjölkutbyte, hår, hovutveckling Vommens mikroorganismer behöver kobolt för tillverkning av tillexempel vitamin B12! Vid brist magrar djuren snabbt av och tecken på undernäring uppstår. Detta kan förklaras med att ämnesomsättningen av propionsyra är beroende vitamin B12. Koboltbrist kan urskiljas genom minskad aptit, lägre tillväxt och en lägre koncentration av vitamin B12 i blodet (plasma) och levern. Kobolt finns lagrat i en ytterst liten mängd i kroppen och det är vanligt att man istället använder vitamin B12 i plasma och lever som en indikator för koboltnivån hos idisslare.

Sodium Selenite; Selen: viktigt för fostrets utveckling, hår, hov, hornutveckling, reproduktion, tillväxt, muskelutveckling, immunsystem, antioxidant. Svenska marker är fattiga på selen, fördelningen av selen väldigt ojämn över världen. Länder som Sverige, Finland och flera andra nordeuropeiska länder har brist på selen i marken. Bästa lösning är att tillsätta selen i djurens foder, vilket vi gör till boskap i Sverige, många människor använder också selen som kosttillskott. Selen är en av sju allmänt erkända mikromineraler som behövs i dieten hos djur. I dag vet vi att selen finns i alla våra celler och är kritiskt för ett flertal kroppsfunktioner, däribland cellernas energiproduktion – inklusive i muskelcellerna och inte minst hjärtats celler som kräver mycket energi. En låg nivå av selen kan ge upphov till en rad allvarliga problem hos kalvar samt vuxna. Selen och vitamin E samverkar och är viktiga för varandra.

Jod: viktigt för avkomman och fostrets utveckling, klöv, hornutveckling ingår i sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin vilka är nödvändiga för tillväxt och utveckling. Jodbrist kan orsaka hypotyreos vilket i sin tur kan leda till struma. God tillgång på jod sänker omsättningen av selen vilket gör jod till ett bra hjälpmedel att hålla selennivån. Kalvar som föds med brist riskerar att få Weak calf syndrome, WCS, de är fullt utvecklade men inte vid normal vigör. Symptomen vid jodbrist förutom förstorad sköldkörtel kan vara sena aborter, hårlösa kalvar, sänkt fruktsamhet, kvarbliven efterbörd, ökad infektionskänslighet. Riskerna för jodbrist ökar om fodergivan innehåller en hög andel baljväxter eftersom dessa kan innehålla höga halter av goitrogener som konkurrerar om upptaget av jod.

Koppar: Pigmentering, hårkvalitet, andning, benbildning, utveckling av bindväv. Är bland annat en komponent i de röda blodkropparna vars uppgift är att transportera syre och koldioxid. Brist på koppar ger ett försämrat upptag av järn från tunntarmen samt försämrad mobilisering av järn från vävnader vilket leder till en minskad syntes av hemoglobin och därför försämrad syretillförsel till celler och vävnader. Koppar spelar också en viktig roll i olika enzymsystem samt är även nödvändigt för normal pigmentering av pälsen.

Järn: Anemi, cellstruktur, andning, tillväxt och utveckling. Järn ingår i hemoglobin och myoglobin och har den livsviktiga funktionen att transportera syret i kroppen. 70 % av järnet finns bundet till hemoglobinet, resterande 30 % återfinns som proteinkomplexet ferritin i bland annat njurar, lever och ryggmärgen. Järnbrist är sällsynt eftersom foder ofta är rikt på järn som räcker för att tillgodose de normala behoven. Undantaget är kalvar som uteslutande diar eller djur som infekterats av parasiter eller lider av en sjukdom som leder till kroniska blodförluster. Brist på järn kan leda till anemi, håglöshet, sänkt foderintag och minskad tillväxt. Bleka slemhinnor kan användas som indikation på järnbrist. Vid brist på järn uppmärksammas detta oftast genom att djuret får försämrat utnyttjande av koppar och uppvisar då symptomen för kopparbrist.

Magnesium (Mg): Acidos, förstoppning, förgiftning, karminativ, antacida, konstruktiv diarré, tarmflora. Ämnet har flera viktiga metaboliska funktioner vid produktion och transport av energi. Det är också viktigt för sammandragning och avslappning av muskler. Magnesium är involverat i syntesen av protein, och det hjälper till att aktivera vissa enzymer. För djur är det viktigt i metabolismen av kolhydrater, lipider (fetter) och protein. Används även för nervaktivitet och muskelsammandragning.

Fyllnads/byggmaterial Z-aim Grand WildLife

Kalciumkarbonat: Hypokalcemi, benutveckling, mjölkutbyte, immunsystem. Kolsyrad kalk förekommer naturligt i naturen som aragonit, kalkspat, kalksten, krita och marmor, samt i märgel, dolomit mm. Kalk är en viktig beståndsdel i hornen.

Sodium chloride (Salt) Syra- och vätskebalans, matsmältning. Benämns Natriumklorid och är det kemiska namnet på salt. Natrium är en elektrolyt som reglerar mängden vatten i kroppen. Natrium spelar också en roll i nervimpulser och muskelsammandragningar. Saltet är också en bra ”lockvara” för hjortdjur.

Sodium Bikarbonat(Natriumbikarbonat): vom regulator, antacida, foderanvändning, mjölkökning. Tillsats av natriumvätekarbonat med ett PH av ca 8 används i foder till boskap för att det kan förbättra smältbarheten av foder och påskynda utnyttjandet av näringsämnen och utsläpp av skadliga ämnen samt öka hastigheten av viktökningen. Men också organismens immunitet kan hållas i bästa skick och förbättra anti-stressförmåga och till att förebygga sjukdomar och säkerställa en sund tillväxt av boskap.

DCP Phosporus ( Fosfor)  Benutveckling, hornutveckling, klövar, muskelutveckling, syra-basbalans, hypofosfatemi mjölkutbyte, hypofosfatami.  Mineraler i en foderblandning arbetar tillsammans som ekrar på ett hjul. Om en eker är trasig så wobblar däcket. Ett bra exempel är hur kalcium och fosfor interagerar. Innan något kalcium kan förvandlas till horn eller ben måste tillräckligt med fosfor finnas närvarande och innan dessa två kan interagera måste tillräckligt med VITAMIN D finnas i djurets kost. Det finns många "viltmineraler" på marknaden som har en hög nivå av salt och kanske en betydande nivå av kalcium men sedan en låg eller praktiskt taget ingen fosfor eller andra viktiga mineraler, spormineraler eller vitaminer. Kalcium och salt är mycket billigt medan PHOSPHORUS och andra viktiga mineraler, kelaterade spårmineraler och vitaminer är de dyraste elementen i en mineralpåse.

Sulphur: Svavel Svavel är en viktig beståndsdel i proteiner, aminosyror, enzymer, vitaminer och andra biomolekyler. Det mesta av svavlet i djurkroppen finns i proteiner innehållande aminosyrorna cystin, cystein och metionin. Svavel finns också i hormonet insulin och den viktiga metaboliten coenzym A. Även brosk, skelett, ben, senor och blodkärlens väggar innehåller svavel. Tillsats av svavel har en god effekt på upptag av näringsämnena hos idisslare, särskilt för matsmältningens absorption av växttråd och upptag av kväve. Svavel behövs för syntesen av vissa aminosyror, vitaminer och vissa enzymer så att våmmens mikroorganismer kan utnyttja natriumsulfat och metionin. Våmmen mikrober kan bättre bryta ner kosten proteiner till ammoniak och sulfider eller använda kosten urea och sulfat för att syntetisera mikrobiella proteiner. Svavel kan även främja tillväxten av ciliater i vommen hos idisslare, aktivt delta i protein och fettmetabolism och oxiderings processer, och delta i avgiftning av skadliga fenolföreningar till formuläret bensen svavelsyra, främja syntesen av svavelhaltiga aminosyror och öka kroppens motståndskraft.

Vanilla Extract (Vanilla Planifolia) CAS 8024-06-4. Ingen större nytta annat än att de gillar doften och smaken samt att det döljer lite av vissa andra smaker.Bookmark and Share


Skriv recension

Produkter
Övrigt