Beten

Att välja rätt bete för vinterfisket är intressant och roligt. Många gånger är just vinterfiskare väldigt säkra vad som är bästa pirken/mormyskan och fiskar inte med något annat än om fiskegrannen drar fler, då är förklaringen oftast så enkel att han har bästa hålet. Att fylla betesboxen inför vinterfisket med ett större antal modeller och beten är sällan lika självklart som för sommarfisket. Men vågar man byta och prova lite nytt så hittar man ofta nya favoriter! 

Produkter
Övrigt