För din dagliga dos av jakt!

Utvalda jaktfilmer och böcker om jakt på rovdjur, klövvilt i olika former. Löshundsjakt på björn, älg, vildsvin. Fina filmer om gåsjakt, åteljakt, toppjakt, hjortjakt och många fler. 

Ett stort utbud om lockjakt och fällfångst. Många kommer från USA där dessa jaktformer bedrivits under mycket lång tid. Utbudet av litteratur och film är därför större och rikare än vad som återfinns i Sverige. På senare år har lockjakt även ökat lavinartat i Sverige och det har även inneburit att det dykt upp några bra Svenska aktörer som gjort bra filmer om lockjakt på räv.  

Vi hoppas att du skall finna några bra böcker och filmer att fylla ut tiden utan jakt med samt att du dessutom skall ha lärt dig ännu mera tills nästa gång du själv åker ut på jakt.

Produkter
Övrigt