Lotin fällor och tillbehör

Vi har avbrutit samarbetet med Lotion och säljer enbart ut resterande lager! Det innebär att vi för tillfället inte säljer några fällor för levandefångst. Vi satsar på att framöver börja sälja andra modeller av fällor för samma arter. Vårt mål är att dessa fällor skall att ge dig som fångstman ett ökat fångstresultat! Kommande fällor är byggda utan falllucka i stål så de blir ett mycket naturligare inslag i miljön med en minskad risk att djuren skyggar och inte går in i fällan. Konstruktionen gör även att du lätt kan frakta och ta med dig fler fällor ut.  

Lotin fällor och tillbehör är svensktillverkade och av naturvårdsverket godkända fällor för levandefångst av mård, mink, grävling, räv, katt, vildsvin och fågel. 

Produkter
Övrigt