Z-aim stämda för användning av åtelkamera

 

Mats Lindström, Lycksele anmäldes i september 2010 av Länsstyrelsen för att, utan tillstånd ha placerat ut en åtelkamera i skogen.
 
Det var i samband med en stickprovsinspektion av en åtel för björn som kameran upptäcktes av Länsstyrelsens tjänstemän. Information om förbudet mot att använda åtelkameror var en del av kriterierna under den obligatoriska utbildningen inför åteljakten. 
Mats Lindström är av den åsikten att dessa kameror inte ska omfattas av "lagen om övervakningskameror". Av den anledningen placerades kameran ut vid åteln. 
 
Mats anmäldes av Länsstyrelsen, som är den myndighet som beviljar tillstånden. Länsstyrelsen i AC-län har i media utryck en policy att avslå ansökningar om åtelkameror.
Lycksele tingsrätt ogillade dock brottet och det blev en frikännande dom nu i veckan.
Rådman Henrik Aspegren vid Lycksele tingsrätt säger att det inte kunde styrkas att åtelkameran kunde vara integritetskränkande då kameran satt oländigt till, långt ute i skogen och riktad snett neråt. Även om uppsåt fanns med i detta fall, ogillade tingsrätten brottet och Mats därför frias helt.
Enligt Henrik Aspegren kan det nu bli fritt fram med åtelkameror monterade på liknande sätt.
 
Efter denna dom kan följande slutsatser dras:
Lagen om övervakningskamera är alltför trubbig och generell, den är skapad utifrån övervakning av allmänna platser, affärer etc.

Att placera ut en kamera i skogen för att fota djur bör inte omfattas av denna lag. 

Läs  FÖRUNDERSÖKNINGEN  här.

 

Här finns  DOMEN  att ladda ner.

Categories
Customer's Area