Åtel-larm BestGuarder

BestGuarder effektiva trådlösa åtel-larm med två eller fem rörelse-sensorer. De passar perfekt för vakjakt på räv och vildsvin men är även ypperliga att använda dagtid vid jakt efter tillexempel råbock! Lång räckvidd (300m) mellan sensorer och mottagare gör att du tidigt kan få larm från viltstigar in till platsen! Larmet kommer på sekunden när en sensor löser ut, du kan själv välja hur du får det! Som vibration, ljudsignal eller i hörsnäcka. Larmmdosans framsida visar med diod vilken sensor som löst ut! BestGuarder har allt man kan begära för att vara ett effektivt hjälpmedel! BestGuarder går via radiosignal- så ingen kostnad förutom batterier! 

Produkter
Övrigt